19 เม.ย. 2567

268

ทำไม Local Search Engine Optimization  จึงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจในประเทศไทย by seo-winner.com

ทำไม Local Search Engine Optimization จึงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจในประเทศไทย

อนาคตของ Local Search Engine Optimization (Local SEO) ในประเทศไทยคาดว่าจะมีการเติบโตและกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์มือถือเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น จึงทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องเพิ่มความพยายามในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์การค้นหาท้องถิ่นเพื่อดึงดูดลูกค้าในพื้นที่ของตนเองมากขึ้นครับ

Local Search Engine Optimization คืออะไร

Local Search Engine Optimization (Local SEO) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการมองเห็นของธุรกิจบนเครื่องมือค้นหาเมื่อมีการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 

โดยการทำ Local SEO ช่วยให้ธุรกิจที่มีตำแหน่งทางกายภาพ เช่น ร้านค้าหรือสำนักงาน สามารถแสดงผลในผลการค้นหาเมื่อมีผู้คนทำการค้นหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ใกล้พวกเขา เช่น "ร้านกาแฟใกล้ฉัน" หรือ "ซ่อมรถในกรุงเทพ" เป็นต้น

ทำไม Local Search Engine Optimization จึงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจในประเทศไทย?

Local Search Engine Optimization (Local SEO) มีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจในประเทศไทย เนื่องจากช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเหล่านั้นปรากฏตัวในผลการค้นหาท้องถิ่นบนเครื่องมือค้นหา เมื่อมีคนค้นหาสินค้าหรือบริการในพื้นที่ใกล้เคียง 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่และดึงดูดการเข้าชมที่มีคุณภาพสูงจากผู้ที่มีความตั้งใจจะซื้อหรือใช้บริการจริง ทำให้เกิดการแปลงจากผู้เข้าชมเป็นลูกค้าได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ Local SEO ยังเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าในการแข่งขันเพราะสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจเล็กๆ สามารถแข่งขันกับธุรกิจใหญ่ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลในการโฆษณาทั่วไปที่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในตลาดท้องถิ่น 

ดังนั้นการใช้ Local SEO จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่พร้อมจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการในทันทีที่พวกเขาต้องการครับ

ทำความเข้าใจ SEO ท้องถิ่นในบริบทของประเทศไทย

ในบริบทของประเทศไทย Local SEO (การทำ SEO ท้องถิ่น) ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มการมองเห็นของธุรกิจให้ปรากฏต่อหน้าผู้บริโภคที่ค้นหาบริการหรือสินค้าใกล้เคียงผ่านเครื่องมือค้นหาอย่าง Google 

ธุรกิจท้องถิ่นในไทยจำเป็นต้องเน้นที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือค้นหาโดยการสร้างและรักษาข้อมูลใน Google My Business ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง, การใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในเนื้อหาบนเว็บ, การสร้างลิงค์กลับจากเว็บไซต์อื่นๆ ในพื้นที่ และการให้ลูกค้าเขียนรีวิวเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและปรับปรุงอันดับการค้นหา

การเน้นทำ Local SEO ช่วยให้ธุรกิจสามารถโดดเด่นในผลการค้นหา '3-Pack' หรือ 'Snack Pack' ของ Google ซึ่งเป็นสามอันดับแรกของผลการค้นหาในท้องถิ่นที่แสดงบนหน้าแรก 

ซึ่งการอยู่ในส่วนนี้สามารถเพิ่มโอกาสในการคลิกเข้าชมเว็บไซต์อย่างมาก โดยสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการเข้าชมและการซื้อขายในที่สุด

นอกจากนี้ การมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนบน Google My Business ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจได้รับการพิจารณาว่าน่าเชื่อถือมากขึ้นจากผู้บริโภค ซึ่งสามารถนำไปสู่การเพิ่มอัตราการเยี่ยมชมและซื้อของจากธุรกิจนั้นๆ ได้!

เครื่องมือค้นหาระบุความเกี่ยวข้องในท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างไร

เครื่องมือค้นหาอย่าง Google ระบุความเกี่ยวข้องในท้องถิ่นในประเทศไทยโดยพิจารณาหลายปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงผลการค้นหาท้องถิ่น 

โดยปัจจัยเหล่านี้รวมถึงตำแหน่งทางกายภาพของธุรกิจ, การที่ธุรกิจมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องบน Google My Business, คำรีวิวจากลูกค้า และการสร้างลิงก์กลับจากเว็บไซต์ท้องถิ่นอื่นๆ 

นอกจากนี้ Google ยังพิจารณาความถี่ที่คำหลักท้องถิ่นและคำที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ เช่น “ร้านอาหารในกรุงเทพ” หรือ “โรงแรมในเชียงใหม่” ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจว่าธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ท้องถิ่นอย่างไร 

การทำให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำ SEO ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกค้นพบโดยลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงและเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เข้าชมเป็นลูกค้าจริง

ความแตกต่างและความเหมือนระหว่าง SEO ท้องถิ่นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

ความเหมือนของการทำ SEO ท้องถิ่นในประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ คือการใช้วิธีการปรับปรุงข้อมูลใน Google My Business, การใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น, การสร้างลิงก์กลับจากแหล่งข้อมูลท้องถิ่น และการรับรีวิวจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงอันดับในผลการค้นหาของ Google ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันทั่วไปในหลายประเทศที่ใช้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาหลัก

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอยู่บ้าง เช่น ในประเทศไทยคำหลักในภาษาไทย เช่น "ร้านอาหาร" หรือ "ร้านกาแฟ" มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำ SEO ท้องถิ่น เพราะมักจะใช้ในการค้นหาบริการใกล้เคียง 

ซึ่งอาจแตกต่างจากในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ที่คำหลักทางธุรกิจอาจมีความหลากหลายมากขึ้น 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมท้องถิ่นและพฤติกรรมการค้นหาของผู้บริโภคในแต่ละประเทศก็มีผลต่อวิธีการที่ SEO ถูกปรับใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในท้องถิ่นในประเทศไทย

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในท้องถิ่นในประเทศไทย ได้แก่การใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและภาษาที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่นั้นๆ การลงทะเบียนกับ Google My Business และการทำให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่แม่นยำและครบถ้วน การเพิ่มรีวิวจากลูกค้าที่มีคุณภาพ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

SEO ท้องถิ่นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างไร

SEO ท้องถิ่นสามารถนำไปสู่ประโยชน์หลายอย่างสำหรับธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มความเห็นได้ชัดและการเข้าถึงของธุรกิจในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ การใช้ SEO ท้องถิ่นช่วยให้ธุรกิจปรากฏขึ้นอยู่ในผลการค้นหา เมื่อมีคนในพื้นที่ค้นหาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์จากลูกค้าที่มีศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เข้าชมเหล่านั้นเป็นลูกค้าจริง 

นอกจากนี้ SEO ท้องถิ่นยังเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ โดยแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และช่วยให้ธุรกิจมีอันดับที่ดีขึ้นในการค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆ เหล่านี้ทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นและเติบโตในตลาดท้องถิ่น

เพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงลูกค้าในท้องถิ่น

เพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงลูกค้าในท้องถิ่นในประเทศไทย ได้โดยการใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในเนื้อหาและโปรโมชั่นของเรา การลงทะเบียนกับ Google My Business เพื่อให้ธุรกิจปรากฏบน Google Maps การสร้างคอนเทนต์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และการใช้โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มรีวิวเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของแบรนด์ในพื้นที่

เพิ่มโอกาสในการปรากฏใน "3-Pack" หรือ "Snack Pack" ของ Google

เพิ่มโอกาสในการปรากฏใน "3-Pack" หรือ "Snack Pack" ของ Google ได้โดยการลงทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลใน Google My Business ให้ครบถ้วนและแม่นยำ รวมทั้งรูปภาพและชั่วโมงทำการ การเพิ่มรีวิวลูกค้าที่มีคุณภาพและตอบกลับรีวิวเหล่านั้น การใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในคำอธิบายธุรกิจ และการมีการนำทางและข้อมูลติดต่อที่ชัดเจนบนเว็บไซต์

เพิ่มจำนวน Traffic ไปมาและยอดขายสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านจริง

เพิ่มจำนวน Traffic และยอดขายสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านจริงได้โดยการใช้เทคนิคการตลาดออนไลน์เช่น SEO ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการมองเห็นในผลการค้นหา การส่งเสริมโปรโมชันและส่วนลดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมหรือการแข่งขันเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามายังร้าน และการเพิ่มประสบการณ์การซื้อของลูกค้าในร้านเพื่อกระตุ้นการแนะนำโดยปากต่อปาก

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ SEO ท้องถิ่นในประเทศไทย

เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ SEO ท้องถิ่นในประเทศไทยสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1. ใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น: ค้นคว้าและใช้คำหลักที่เฉพาะเจาะจงตามที่ตั้งเช่น ชื่อเมืองหรือย่านภายในเมือง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ค้นหาบริการหรือสินค้าใกล้เคียงกับพื้นที่นั้นๆ

2. ปรับปรุงข้อมูลใน Google My Business: ลงทะเบียนและอัปเดตข้อมูลธุรกิจของเราให้ครบถ้วนและแม่นยำ รวมทั้งที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ชั่วโมงทำการ และรูปภาพ สิ่งนี้ช่วยให้ Google แสดงข้อมูลธุรกิจของเราในผลการค้นหาท้องถิ่นและบน Google Maps

3. สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น: สร้างบล็อกโพสต์, วิดีโอ, หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่พูดถึงประเด็นหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ เช่น ไกด์ท้องถิ่น, สถานที่น่าสนใจ, หรือเทศกาล

4. รับรีวิวจากลูกค้า: กระตุ้นให้ลูกค้าที่พอใจให้ความเห็นและรีวิวบน Google และแพลตฟอร์มรีวิวอื่นๆ รีวิวที่ดีสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและปรับปรุงอันดับ SEO ท้องถิ่นของเรา

5. ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน: เปิดใช้งานหน้าโซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าในท้องถิ่นและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างส่วนร่วม เช่น โพสต์เกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่นหรือโปรโมชันพิเศษ

6. สร้างลิงก์ท้องถิ่น: พัฒนาความสัมพันธ์กับธุรกิจและเว็บไซต์อื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อรับลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้องในท้องถิ่นสำหรับ SEO ของเรา

7. ใช้สัญญาณทางภูมิศาสตร์: ทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเรามีการแท็กสัญญาณทางภูมิศาสตร์ เช่น geo-tags ใน HTML หรือแท็ก 'schema.org' เพื่อช่วยให้ Google ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจของเราได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการแสดงผลในการค้นหาท้องถิ่นได้

8. ปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับมือถือ: การทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ดีบนอุปกรณ์มือถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการค้นหาส่วนใหญ่จากอุปกรณ์พกพามักเกี่ยวข้องกับความต้องการในท้องถิ่น และ Google นิยมเว็บไซต์ที่เข้ากันได้ดีกับมือถือในการจัดอันดับ

9. ใช้บริการแผนที่และนำทาง: ให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณมีตำแหน่งที่ชัดเจนและสามารถนำทางมาถึงได้ง่ายในบริการแผนที่ต่างๆ เช่น Google Maps และ Apple Maps สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกค้าพบเราได้ง่ายขึ้นเมื่อค้นหาในบริเวณใกล้เคียง

10. ติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เช่น Google Analytics เพื่อติดตามการเข้าชมและประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ด จากนั้นใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหา คีย์เวิร์ด และกลยุทธ์โดยรวมได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นการใช้วิธีเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างการมองเห็นของธุรกิจในพื้นที่ท้องถิ่นและช่วยให้ธุรกิจของเรามีอันดับที่ดีในผลการค้นหาของ Google ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยม

การนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้จะช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ควรพยายามรักษาความสม่ำเสมอในการอัปเดตและตรวจสอบข้อมูลธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้เกี่ยวข้องกับลูกค้าในท้องถิ่นอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการตลาดออนไลน์เท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ประกอบการท้องถิ่นอื่นๆ ได้อีกด้วยครับ

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: นักเขียนนิรนาม

 

บทความ

อนาคตของ SEO: แนวโน้มและการคาดการณ์

อนาคตของ SEO: แนวโน้มและการคาดการณ์

การทำ SEO เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจมีการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาของตนให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา เพื่อให้เว็บไซต์ของธุรกิจขึ้นอันดับบนผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google หรือ Bing ... อ่านเพิ่มเติม

ข้อดีข้อเสียของการสร้างเนื้อหา AI

ข้อดีข้อเสียของการสร้างเนื้อหา AI

Content (เนื้อหา) สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดในประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก โดยมีผลกระทบที่หลากหลายตามวงการและธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆ จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ... อ่านเพิ่มเติม

ไซต์รีวิวขนาดเล็กสูญเสียการเข้าชม  Google ถึง 91% ไปยัง SEO Content ที่เน้น Affiliate

ไซต์รีวิวขนาดเล็กสูญเสียการเข้าชม Google ถึง 91% ไปยัง SEO Content ที่เน้น Affiliate

“ผลการค้นหาของ Google ถูกครอบงำโดยแบรนด์ใหญ่ๆ SEO สำหรับไซต์ขนาดเล็ก ซึ่งมันเหมือนกับปี 2003 อีกครั้ง” ... อ่านเพิ่มเติม

จากการศึกษาพบ 56% ของตำแหน่ง  3 อันดับแรกของ Google ถือครองโดย ccTLD เพราะเหตุใด?

จากการศึกษาพบ 56% ของตำแหน่ง 3 อันดับแรกของ Google ถือครองโดย ccTLD เพราะเหตุใด?

การทำ SEO ในระดับสากลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ระดับโลก และหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานที่สุดคือโดเมนและโครงสร้าง URL ที่เราเลือกใช้ ... อ่านเพิ่มเติม

แท็กชื่อ (TITLE TAG) ควรมีความยาวเท่าใดในปี 2024

แท็กชื่อ (TITLE TAG) ควรมีความยาวเท่าใดในปี 2024

แท็กชื่อ (Title Tag) ที่ใช้ในหน้าเว็บควรมีความยาวประมาณ 50-60 ตัวอักษร เพื่อให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนผลการค้นหาของ Google ในปี 2024 ... อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้างไอเดียสำหรับ Content ออนไลน์

วิธีสร้างไอเดียสำหรับ Content ออนไลน์

คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 การตลาดเนื้อหาสร้างรายได้ประมาณ107 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการตลาดเนื้อหาในส่วนผสมทางการตลาด ... อ่านเพิ่มเติม

จะทำให้คนพูดถึงแบรนด์ของเราได้อย่างไร

จะทำให้คนพูดถึงแบรนด์ของเราได้อย่างไร

การที่ผู้คนพูดถึงแบรนด์ของเราช่วยสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เนื่องจากผู้บริโภคมักจะเชื่อถือคำแนะนำจากผู้อื่นมากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม ... อ่านเพิ่มเติม

ทำไม Local Search Engine Optimization  จึงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจในประเทศไทย

ทำไม Local Search Engine Optimization จึงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจในประเทศไทย

อนาคตของ Local Search Engine Optimization (Local SEO) ในประเทศไทยคาดว่าจะมีการเติบโตและกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์มือถือเพิ่มขึ้น ... อ่านเพิ่มเติม

ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหา 27 ปี ได้แบ่งปัน 5 ขั้นตอนในการปรับปรุง SEO ของเรา

ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหา 27 ปี ได้แบ่งปัน 5 ขั้นตอนในการปรับปรุง SEO ของเรา

ใน Summit เมื่อเร็วๆ นี้ Duane Forrester ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านการค้นหามา 27 ปีได้แบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเป็น SEO ที่ดีขึ้น และพัฒนาทักษะเพื่อคาดการณ์ได้ดีขึ้นว่าการตลาดผ่านการค้นหากำลังมุ่งหน้าไปที่ใด ... อ่านเพิ่มเติม