21 มี.ค. 2567

115

เคล็ดลับการทำ Redirection สำหรับ SEO by seo-winner.com

เคล็ดลับการทำ Redirection สำหรับ SEO

SEO ย่อมาจาก (Search engine optimization) การเปลี่ยนเส้นทางเป็นคำที่ใช้อธิบายการส่งต่อ URL หนึ่งไปยัง URL อื่น การเปลี่ยนเส้นทางเพจมักจะหมายความว่าเราให้ URL ใหม่แก่เพจ 

ซึ่งการเปลี่ยนเส้นทางนั้นค่อนข้างง่ายและมีการใช้งานบ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เยี่ยมชมเพจจะไม่ทราบ มีเครื่องมือฟรีที่เราสามารถใช้เพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนเส้นทางเพจของเราทำงานอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ 

ดังนั้นในบทความนี้ เราถึงถือโอกาสมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับการทำ Redirection สำหรับ SEO เพื่อโอกาสประสบความสำเร็จในการทางธุรกิจของท่านบนเว็บไซต์นั่นเองละครับ

การทำ Redirection สำหรับ SEO คืออะไร

การทำ Redirection สำหรับ SEO คือ กระบวนการนำทางผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาจาก URL เดิมไปยัง URL อื่น โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้คลิกที่ลิงก์หรือดำเนินการใดๆ เป็นวิธีการที่ใช้เมื่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่หรือเมื่อต้องการรวมหลายหน้าเว็บเข้าด้วยกัน 

ซึ่งการ Redirection มีหลายประเภท แต่ประเภทที่สำคัญที่สุดสำหรับ SEO คือ 301 Redirect (Redirect แบบถาวร) และ 302 Redirect (Redirect ชั่วคราว) ฉะนั้นการใช้ Redirection อย่างถูกต้องสามารถช่วยให้รักษาอำนาจและความน่าเชื่อถือของลิงก์เดิม รักษาการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา และเสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่า

301 Redirect (การ Redirect แบบถาวร): ใช้เมื่อหน้าเว็บหนึ่งถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่อย่างถาวร บอกกับเครื่องมือค้นหาว่าเนื้อหาบนหน้าเว็บนี้ได้ย้ายไปยังที่อยู่ใหม่แล้ว ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษา "link juice" หรืออำนาจของลิงก์เดิมไปยังหน้าใหม่

302 Redirect (การ Redirect ชั่วคราว): ใช้เมื่อต้องการย้ายเนื้อหาไปยังที่อยู่ใหม่ชั่วคราว เช่น ระหว่างการบำรุงรักษาหน้าเว็บ ในกรณีนี้ 302 Redirect แจ้งให้เครื่องมือค้นหาทราบว่าการย้ายเป็นการชั่วคราวและเครื่องมือค้นหาไม่ควรโอนอำนาจของลิงก์ไปยังหน้าใหม่

อย่างไรก็ตาม การใช้ Redirection อย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียต่อการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหาและประสบการณ์ของผู้ใช้ เช่น การสร้าง "Redirect Chains" ที่ยาวเกินไปซึ่งสามารถทำให้เวลาโหลดหน้าเพิ่มขึ้นและประสบการณ์ผู้ใช้แย่ลงนั่นเอง

การทำ Redirection สำหรับ SEO สำคัญอย่างไร

การ Redirection หมายถึงกระบวนการนำทางผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาจาก URL หนึ่งไปยัง URL อื่น ซึ่งมีความสำคัญต่อ SEO (Search Engine Optimization) หลายประการดังต่อไปนี้    

1. รักษาอันดับการค้นหา: เมื่อเนื้อหาจากหน้าเว็บหนึ่งถูกย้ายไปยัง URL ใหม่, การใช้ Redirection ที่เหมาะสมสามารถช่วยรักษาอันดับการค้นหาและคุณค่า SEO ที่หน้าเดิมมีไว้ได้ โดยการถ่ายโอน "link juice" หรือความน่าเชื่อถือจากเพจเดิมไปยังเพจใหม่

2. ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้: การ Redirection ช่วยให้ผู้ใช้ไม่พบกับหน้า 404 Not Found ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่พึงพอใจและอาจทำให้พวกเขาออกจากเว็บไซต์ของเราไป การเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้อย่างเหมาะสมช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

3. รักษาลิงก์ที่มีคุณค่า: หากหน้าเว็บที่มีลิงก์เข้ามาจำนวนมากถูกลบหรือย้าย, Redirection สามารถช่วยรักษาคุณค่าของลิงก์เหล่านั้นโดยการนำทางไปยังเนื้อหาใหม่ที่เกี่ยวข้อง

4. รองรับการเปลี่ยนแปลง URL: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง URL เนื่องจากการปรับปรุงเว็บไซต์หรือการย้ายโดเมน, Redirection สามารถช่วยให้เรารักษาความสามารถในการค้นหาและคุณค่า SEO ไว้ได้

5. ป้องกันการซ้ำซ้อนของเนื้อหา: ในบางกรณี, หน้าเว็บอาจถูกเข้าถึงผ่าน URL หลายทางที่นำไปสู่เนื้อหาเดียวกัน, ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเนื้อหาซ้ำซ้อนในสายตาของเครื่องมือค้นหา. การใช้ Redirection อย่างถูกต้องสามารถช่วยระบุหน้า "canonical" หรือหน้าที่ถือเป็นแหล่งข้อมูล

เคล็ดลับการทำ Redirection สำหรับ SEO

การทำ Redirection อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุง SEO ของเราควรพิจารณาเคล็ดลับต่อไปนี้:

1. ใช้ HTTP 301 Redirect เมื่อเป็นไปได้: การ Redirect แบบ 301 บ่งบอกว่าหน้านั้นถูกย้ายไปอย่างถาวร และช่วยในการถ่ายโอนค่า SEO จากหน้าเดิมไปยังหน้าใหม่ มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ SEO เมื่อเราต้องการย้ายเนื้อหาหรือเปลี่ยนโครงสร้าง URL ของเรา

2. จำกัดการใช้งาน Redirect Chain: หลีกเลี่ยงการสร้างลิงค์ที่ผ่านการเปลี่ยนเส้นทางหลายขั้นตอน (เช่น A -> B -> C -> D) เพราะมันสามารถชะลอความเร็วในการโหลดหน้าและทำให้เครื่องมือค้นหาลดประสิทธิภาพในการดัชนีเนื้อหาของเรา

3. ใช้ Redirect ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่เราทำการ Redirect ไปนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน้าเดิม เพื่อให้ผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาพบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง.

4. อัพเดทลิงก์ภายในและลิงก์เข้า: หากมีการเปลี่ยนแปลง URL, ควรอัปเดทลิงก์ภายในเว็บไซต์และแจ้งให้เว็บไซต์อื่นที่มีลิงก์เชื่อมโยงกับหน้าของเราอัปเดทลิงก์เช่นกัน เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของลิงก์และความสัมพันธ์ที่ดีกับเว็บไซต์อื่นๆ

5. ตรวจสอบเส้นทางของเว็บไซต์อย่างละเอียด: ใช้เครื่องมือเช่น Google Search Console เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเส้นทาง เช่น ลิงก์ที่เสียหายหรือการ Redirect ที่ไม่ถูกต้อง.

6. รักษาหน้าเก่าสำหรับเนื้อหาที่มีคุณค่า: หน้าเดิมมีคุณค่า SEO และได้รับลิงก์จำนวนมาก

7. จำกัดการใช้งาน 302 Redirects: HTTP status code 302 (Found) ควรใช้เฉพาะเมื่อเนื้อหาถูกย้ายไปยังที่ใหม่เพียงชั่วคราว เนื่องจากเครื่องมือค้นหาอาจไม่ถ่ายโอนคุณค่าของหน้าและอาจยังคงดัชนีหน้าเดิม

8. อัปเดต Sitemap และไฟล์ Robots.txt: หลังจากทำ Redirection, อย่าลืมอัปเดต Sitemap และไฟล์ Robots.txt เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง URL ให้กับเครื่องมือค้นหา

9. ตรวจสอบ Redirection ด้วยเครื่องมือตรวจสอบ: ใช้เครื่องมือตรวจสอบ Redirection เช่น HTTP status code checker เพื่อตรวจสอบว่า Redirection ทำงานถูกต้องและไม่มีการลูปหรือปัญหาอื่นๆ

10. รักษาโครงสร้างลิงก์ภายใน: หลังจากทำ Redirection, อย่าลืมอัปเดตลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้สะท้อนถึง URL ใหม่ หลีกเลี่ยงการให้ลิงก์ภายในนำไปสู่หน้าที่มีการ Redirect

11. หลีกเลี่ยงการใช้ JavaScript ในการ Redirection: การใช้ JavaScript สำหรับ Redirection อาจไม่ถูกจับจดโดยเครื่องมือค้นหาทุกตัว และสามารถทำให้เกิดปัญหาในการจัดดัชนีเนื้อหาของเราได้ ใช้ Redirection ทางเซิร์ฟเวอร์ (เช่น 301 หรือ 302) เพื่อความน่าเชื่อถือสูงสุด

12. ปรับปรุงลิงก์ภายนอก: หากเรามีลิงก์ที่มีค่าจากเว็บไซต์อื่นที่ชี้ไปยัง URL ที่เรากำลังจะ Redirect, พยายามติดต่อเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่ออัพเดทลิงก์ให้ตรงกับ URL ใหม่ การทำเช่นนี้จะช่วยรักษาความน่าเชื่อถือและอำนาจของลิงก์

13. ใช้ canonical tags อย่างเหมาะสม: ในกรณีที่เราไม่สามารถ Redirect เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้ canonical tag อาจช่วยระบุเนื้อหาหลักที่เครื่องมือค้นหาควรจัดดัชนี แท็กนี้สามารถป้องกันปัญหาเนื้อหาซ้ำซ้อนได้

14. ติดตามและประเมินผลการ Redirect: ใช้เครื่องมืออย่าง Google Analytics และ Google Search Console เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการ Redirect และประเมินผลกระทบต่อการจราจรและอันดับในเครื่องมือค้นหา หากเราสังเกตเห็นปัญหาหรือลดลงขอองอันดับ, อาจจำเป็นต้องปรับแต่งการ Redirect หรือกลยุทธ์ SEO ของเราเพิ่มเติม

สรุป

การทำ Redirection อย่างถูกต้องเป็นกลยุทธ์สำคัญใน SEO เพราะช่วยรักษาความน่าเชื่อถือและอันดับการค้นหาของหน้าเว็บ, ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้, และป้องกันปัญหาเนื้อหาซ้ำซ้อน, ทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพและมีความเกี่ยวข้องสูงสุดในสายตาของเครื่องมือค้นหาและผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม การจ้างบริษัทชั้นนำด้าน SEO ช่วยให้เราได้เข้าถึงความเชี่ยวชาญสูงสุด, นวัตกรรมล่าสุด และกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มอันดับและการมองเห็นของเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาฟรีได้ที่ seo-winner ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ SEO

 

 

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: นักเขียนนิรนาม

 

บทความ

ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหา 27 ปี ได้แบ่งปัน 5 ขั้นตอนในการปรับปรุง SEO ของเรา

ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหา 27 ปี ได้แบ่งปัน 5 ขั้นตอนในการปรับปรุง SEO ของเรา

ใน Summit เมื่อเร็วๆ นี้ Duane Forrester ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านการค้นหามา 27 ปีได้แบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเป็น SEO ที่ดีขึ้น และพัฒนาทักษะเพื่อคาดการณ์ได้ดีขึ้นว่าการตลาดผ่านการค้นหากำลังมุ่งหน้าไปที่ใด ... อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนยอดขายด้วย PR ดิจิทัล (สิ่งที่แบรนด์อีคอมเมิร์ซจำเป็นต้องรู้)

ขับเคลื่อนยอดขายด้วย PR ดิจิทัล (สิ่งที่แบรนด์อีคอมเมิร์ซจำเป็นต้องรู้)

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลและการสื่อสารเป็นเรื่องราวของทุกวินาที การขับเคลื่อนยอดขายด้วย PR ดิจิทัลกำลังก้าวเข้าสู่ขอบเขตใหม่ๆ ที่มีศักยภาพไม่จำกัด ... อ่านเพิ่มเติม

วิธีการแข่งขัน SEO เพื่อบรรลุอันดับที่สูงขึ้น (เหนือกว่าคู่แข่งของเรา)

วิธีการแข่งขัน SEO เพื่อบรรลุอันดับที่สูงขึ้น (เหนือกว่าคู่แข่งของเรา)

เว็บไซต์ที่ใช้กลยุทธ์ SEO มักจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเว็บไซต์ที่ไม่ทำ SEO ในหลายๆ ด้าน เช่น การได้รับ Traffic และการมองเห็นในผลการค้นหา ... อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้างสมดุลระหว่าง SEO และ UX

วิธีสร้างสมดุลระหว่าง SEO และ UX

การผสมผสาน SEO และ UX เข้าด้วยกันนั้นมีความสำคัญยิ่งในการสร้างเว็บไซต์ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดการเข้าชมจากการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ ... อ่านเพิ่มเติม

วิธีทำให้ Google จัดทำดัชนีเว็บไซต์ของเรา

วิธีทำให้ Google จัดทำดัชนีเว็บไซต์ของเรา

การจัดทำดัชนีเนื้อหาเว็บไซต์ของ Google มีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าเนื้อหาของเรา ว่าจะปรากฏบนผลการค้นหาหรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงและการมองเห็นของเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต ... อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้างเนื้อหาธุรกิจท้องถิ่นที่ทำให้เกิด Conversion

วิธีสร้างเนื้อหาธุรกิจท้องถิ่นที่ทำให้เกิด Conversion

การสร้างเนื้อหาธุรกิจท้องถิ่นคือกระบวนการออกแบบและผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชุมชนหรือพื้นที่ที่ธุรกิจดำเนินการ โดยมุ่งเน้นที่การนำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ... อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการทำ Redirection สำหรับ SEO

เคล็ดลับการทำ Redirection สำหรับ SEO

การทำ Redirection สำหรับ SEO คือ กระบวนการนำทางผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาจาก URL เดิมไปยัง URL อื่น โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้คลิกที่ลิงก์หรือดำเนินการใดๆ เป็นวิธีการที่ใช้เมื่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่หรือเมื่อต้องการรวมหลายหน้าเว็บเข้าด้วยกัน ... อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับในการรักษาอันดับ SEO  ในขณะที่อัปเดตการออกแบบเว็บไซต์ของเรา

เคล็ดลับในการรักษาอันดับ SEO ในขณะที่อัปเดตการออกแบบเว็บไซต์ของเรา

การปรับปรุงอัปเดตเว็บไซต์ใหม่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ เว็บทันสมัย ผู้เยี่ยมชมราบรื่นมีความสุข นั่นหมายถึงโอกาสในการขายมากขึ้น ... อ่านเพิ่มเติม

Google ยืนยันว่า Content คุณภาพสูงมีการรวบรวมข้อมูลบ่อยขึ้น

Google ยืนยันว่า Content คุณภาพสูงมีการรวบรวมข้อมูลบ่อยขึ้น

ทีมค้นหาสัมพันธ์ของ Google ได้เปิดเผยว่าเนื้อหา (Content) คุณภาพสูงและการเน้นผู้ใช้เป็นหลัก กลายเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความต้องการในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการหักล้างความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับงบประมาณในการวบรวมข้อมูล ... อ่านเพิ่มเติม