06 ต.ค. 2560

1386

Meta Description คืออะไร by seo-winner.com

Meta Description คืออะไร


บางส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ SEO นั้นก็มีข้อมูลซับซ้อนมากมาย แต่ไม่ยากเกินการทำความเข้าใจอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้จึงต้องทำความรู้จัก Meta Description เพื่อให้การทำ SEO ของเรานั้นประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น มีความสมบูรณ์มากขึ้นในการทำการค้นหา และอาจส่งผลให้ SEO ติดอันดับต้นๆ ได้อีกด้วย

Meta Description เป็น Meta Tag ที่มีไว้สำหรับอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของหน้าเหล่านั้น เพื่อให้ผู้ค้นหาทราบว่าเว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับอะไร สำหรับข้อความที่อยู่ใน Meta Description จะไม่ได้แสดงในเว็บไซต์แต่จะแสดงีท่หน้า SERP ของ Google โดยจะมีอยู่ 2 บรรทัด ถัดจาก Title Tag และสามารถตรวจสอบข้อความนี้ได้ Code ถ้า Keyword ที่ผู้ค้นหาใช้ในการค้นหาตรงกับข้อความที่อยู่ใน Meta Description ก็จะเป็นสีแดง


การใส่ Meta Description
Meta Description ใส่ในส่วน HEAD (<head></head>) ของ HTML  ซึ่ง Meta Description จะมีลักษณะเป็น  <meta name=”description” content=”…”> และใส่ข้อความลงในช่องว่าง (…)

<head>
<meta name="description" content= "คำอธิบายเนื้อหาเว็บไซต์">
</head>


ข้อแนะนำสำหรับการใส่ข้อความใน Meta Description
1.ใส่ Keyword ใน Meta Description

Meta Description มีผลต่อการจัดอันดับเล็กน้อย ซึ่งเน้นอธิบายให้ผู้ที่ค้นหาเข้าใจมากกว่า ดังนั้นควรใส่ Keyword ลงใน Meta description เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อ เพิ่มความน่าเชื่อถือ น่าสนใจและจูงใจให้ผู้ค้นหา Click ที่เว็บไซต์ของลูกค้า

2.ไม่ควรใส่ Keyword ใน Meta Description มากเกินไป
การใช่ Meta Description ควรใส่ Keyword ด้วย แต่จะต้องไม่ใส่มากเกินไปจนอ่านไม่เข้าใจ และไม่น่าสนใจ อย่าลืมว่า Meta Description เป็นส่วนอธิบายรายละเอียดเสริมของ Title Tag ควรใช้ข้อความที่น่าสนใจ จูงใจผู้ค้นหา อ่านแล้วดูเป็นธรรมชาติ

3.ใส่ Keyword ในช่วงต้น หรือช่วงกลางของ Meta Description
การใส่ Keyword ลงใน Meta Description นั้น เจ้าของเว็บไซต์ต้องคำนึงด้วยว่าจะใส่ไว้ในส่วนใดของข้อความ หากเป็นไปได้ควรวางไว้ในช่วงต้นของ Meta Description เพราะ Google ให้ความสำคัญกับข้อความที่อยู่ช่วงต้นมากกว่า

4.ไม่ควรใส่ข้อความใน Meta Description ยาวเกินไป
ข้อความใน Meta Description ไม่ควรเกิน 160 ตัวอักษร เพราะถ้าหากข้อความยาวเกินไปจะตกขอบเป็น (...) และถ้าใส่ Keyword ไว้ด้านหลังของข้อความ ก็อาจทำให้ Keyword ตกขอบไปด้วย

5.ห้ามใส่ข้อความใน Meta Description ซ้ำกับหน้าอื่นในเว็บไซต์ของตัวเอง
Meta Description ไม่ได้สำคัญมากเท่ากับ Title Tag แต่ข้อความที่ใส่ใน Meta Description ต้องให้แตกต่างกันในทุกหน้า ใน 1 เว็บไซต์หากใส่แล้วซ้ำกัน ไม่ควรใส่เลยจะดีที่สุด

6.ไม่ต้องใส่ Meta Description ทุกหน้าของเว็บไซต์
กรณีที่เว็บไซต์เป็น Web Blog หรือมีการเพิ่มบทความวันละมากๆ อาจไม่ต้องใส่ Meta Description ก็ได้ ในขณะเดียวกันหากเว็บไซต์มีจำนวนหน้าน้อย ไม่มีการเพิ่มบทความบ่อยๆ แนะนำว่าควรใส่ Meta Description ทุกหน้า เนื่องจากเวลาที่ Meta Description แสดงผลในหน้า SERP และไม่มีการตั้ง Meta Description เอาไว้ Google ก็จะดึงข้อมูลเอง ซึ่งอาจไม่ตรงตามที่เจ้าของเว็บไซต์อยากให้ข้อมูลนั้นๆ กับผู้ค้นหา และหากตั้ง Meta Description ไว้แล้ว Google จะดึงข้อมูลตามที่เจ้าของเว็บไซต์ใส่เอาไว้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อมากกว่าและส่งผลดีต่อผู้ค้นหา

Meta Description เป็นการอธิบายรายละเอียดและภาพรวมของเว็บไซต์ที่แสดงต่อผู้ค้นหา และเป็นสิ่งที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องคำนึงว่าจะใส่ข้อความอะไรลงไปใน Meta Description และเกี่ยวข้องกับ Title Tag มากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็นความธรรมชาติของการค้นหา ดูไม่หลอกลวง ไม่บิดเบือนความจริง อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ Google นำเว็บไซต์ของเราไปจัดอันดับการค้นหาอย่างถูกต้องตามกลุ่ม Keyword และสอดคล้องกับ Title Tag
ที่มา : h1

บทความ

Keyword Cannibalization ปัญหาในการทำ SEO

Keyword Cannibalization ปัญหาในการทำ SEO

หลายคนในวงการ SEO อาจจะยังไม่รู้จักกับคำว่า Keyword Cannibalization ซึ่งอาจจะไม่ทราบอีกด้วยว่าคำนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการทำ SEO อย่างไร และจะสามารถเป็นปัญหาในการทำ SEO อย่างไรด้วยเช่นกัน ... อ่านเพิ่มเติม

3 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค

3 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค

ทุกครั้งที่มีการลงมือทำธุรกิจ เราจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มของผู้บริโภคให้มากที่สุด เพื่อเป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเรามากขึ้น และสิ่งจำเป็นที่นักการตลาดต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคก็เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงและพั ... อ่านเพิ่มเติม

เพราะอะไรทำไม SME ถึงต้องมี Blog

เพราะอะไรทำไม SME ถึงต้องมี Blog

แท้จริงแล้วการทำการตลาดในยุคนี้โดยเฉพาะคนที่ทำ SME อาจไม่จำเป็นต้องพึ่ง Facebook ก็ได้ แต่จะหันมาใช้วิธี Inbound Marketing และดึงให้คนมาสนใจแบรนด์ของเรามากขึ้น โดยการทำ Inbound Marketing จะผูกกับการทำ Content เป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่หลากหลาย ... อ่านเพิ่มเติม

ควรรับมือกับการตลาด 5.0 อย่างไร

ควรรับมือกับการตลาด 5.0 อย่างไร

มีเพียงแค่การตลาด 4.0 แค่นั้นยังไม่พอ! ในส่วนของที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ Accenture สำรวจพบว่าลูกค้า 78% ยังไม่ได้รับประสบการณ์จากหลายช่องทางการตลาด ส่งผลให้เกิดการรับข่าวสารข้อมูลที่ลดน้อยลงไป ... อ่านเพิ่มเติม

Digital Personalised Marketing เทรนด์สำคัญที่นักการตลาดห้ามพลาด

Digital Personalised Marketing เทรนด์สำคัญที่นักการตลาดห้ามพลาด

เมื่อเราเข้าสู่ยุค 4.0 หลายสิ่งก็ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ เช่นเดียวกันกับการตลาดที่นักการตลาดต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ... อ่านเพิ่มเติม

ใครว่าใช้ช่องทางการตลาดเพียงทางเดียวนั้นเพียงพอ

ใครว่าใช้ช่องทางการตลาดเพียงทางเดียวนั้นเพียงพอ

ผู้ประกอบการหลายท่านได้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และได้เข้าใจว่า Facebook นั้นคือสิ่งสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ และคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ แต่แท้จริง Facebook Marketing นั้นมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย และล้วนแล้วแต่พฤติกรรมของลูกค้าเป็น ... อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ Conversion Funnel

เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ Conversion Funnel

Conversion Funnel คือ วิธีการที่ใช้แสดงภาพเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งท้ายสุด และจบลงด้วยการสร้าง Conversion ที่จะเป็นการวิเคราะห์เส้นทางการเป็นลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดไปจนท้ายสุดว่ามีอะไรบ้างกว่าที่เขาจะได้มาเป็นลูกค้าของเรา ... อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นลูกค้าของเรา

เทคนิคการเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นลูกค้าของเรา

กลยุทธ์จากนักการตลาดทั้งหลายทั้งปวงก็ได้งัดกันขึ้นมาใช้ในยุคนี้กันทั้งนั้น ใครที่ครองใจผู้บริโภคหรือโดนใจมากที่สุด ก็จะได้ครองใจและครองตลาดในส่วนนี้ไป หากเราตระหนักถึงผลอย่างแท้จริงเราจะพบว่า การแข่งขันนั้นไม่ได้แข่งกับคู่แข่งทางธุรกิจ แต่เป็นการแข่งขันกั ... อ่านเพิ่มเติม

Marketing Funnel สำคัญกับการตลาดออนไลน์อย่างไร

Marketing Funnel สำคัญกับการตลาดออนไลน์อย่างไร

การตลาดแบบเปลี่ยนสถานะของผู้บริโภค หรือที่เราเรียกว่าง่ายๆ ว่าการทำให้ผู้บริโภคทั่วไปกลายมาเป็นลูกค้าของเรา สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นส่วนช่วยให้การค้าขายสำเร็จลุล่วงด้วยการตลาดรูปแบบนี้ ... อ่านเพิ่มเติม