23 ก.พ. 2561

633

โอกาสกับกลยุทธ์ธุรกิจ by seo-winner.com

โอกาสกับกลยุทธ์ธุรกิจ


การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจทั้งหลาย และหลายครั้งเราจะพบว่า กลยุทธ์มักจะไม่สัมพันธ์กับโอกาสทางการตลาด โอกาสถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ มักมาควบคู่กับอุปสรรคทั้งหลายที่จะให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม 

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นถือว่าเป็นเรื่องของการวางแผนในอนาคต และไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ เพราะอนาคตของโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่เสมอ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือไว้ตลอดเวลานั่นคือ การปรับตัว ยืดหยุ่น และคล่องตัว พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเช่นเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในการนำเสนอสิ่งใหม่ ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต เหล่านี้จึงได้ส่งผลให้การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับโอกาสนั้นทำได้ยากขึ้น

นักธุรกิจจึงอาจจำเป็นต้องใช้ปัจจัยตัวที่ 3 เข้ามากู้สถานการณ์ สร้างความเติบโตต่อธุรกิจ นั่นคือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ ที่เรียกกันว่า BMI หรือ Business Model Innovation การคิดค้นเพื่อแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งโอกาสที่เปิดให้และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้สามารถเข้ามาร่วมทางผสมผสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาโมเดลธุรกิจอาจทำได้โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคเพื่อให้เข้าถึงบริการของเรามากขึ้น นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ อาจตอบโจทย์การเพิ่มยอดขายหรือขยายส่วนแบ่งการตลาด โดยการเพิ่มจำนวนลูกค้าในตลาดเดิมที่ทำอยู่ หรือการขยายตลาดออกไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิม นอกจากนั้น โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ยังอาจมุ่งเป้าเพื่อเน้นผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเพิ่มยอดขาย การเพิ่มอัตราส่วนกำไร หรือ การเพิ่มปริมาณการขาย

เนื่องจากโมเดลธุรกิจ มักจะต้องบ่งชี้ไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ซึ่งได้แก่โมเดลการนำเสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ และ โมเดลการสร้างกำไรและผลตอบแทนจากธุรกิจ ดังนั้น ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด อาจต้องคำนึงถึงการปรับปรุงสมรรถภาพภายในเพื่อดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มีผู้กล่าวว่า เมื่อผู้บริหารเริ่มเห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่ทำอยู่ เริ่มมีอาการติดขัดหรือไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่คิดไว้ นั่นอาจเป็นอาการที่แสดงว่า กลยุทธ์ และโอกาสที่มีอยู่ อาจจะเดินไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน ผู้บริหารธุรกิจสมัยนี้ จึงควรต้องหันมาสนใจกับการทำนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจของตัวเองให้มากขึ้น เพราะนวัตกรรมประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือนวัตกรใดๆ ทั้งสิ้น สามารถทำได้ด้วยประสบการณ์ธุรกิจของผู้บริหารล้วนๆ โดยที่ผู้บริหารจะต้องเปิดใจที่จะให้ความสนใจกับความก้าวหน้าของโลกและทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่มา : bangkokbiznews (เรวัต ตันตยานนท์)

บทความ

Keyword Cannibalization ปัญหาในการทำ SEO

Keyword Cannibalization ปัญหาในการทำ SEO

หลายคนในวงการ SEO อาจจะยังไม่รู้จักกับคำว่า Keyword Cannibalization ซึ่งอาจจะไม่ทราบอีกด้วยว่าคำนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการทำ SEO อย่างไร และจะสามารถเป็นปัญหาในการทำ SEO อย่างไรด้วยเช่นกัน ... อ่านเพิ่มเติม

3 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค

3 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค

ทุกครั้งที่มีการลงมือทำธุรกิจ เราจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มของผู้บริโภคให้มากที่สุด เพื่อเป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเรามากขึ้น และสิ่งจำเป็นที่นักการตลาดต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคก็เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงและพั ... อ่านเพิ่มเติม

เพราะอะไรทำไม SME ถึงต้องมี Blog

เพราะอะไรทำไม SME ถึงต้องมี Blog

แท้จริงแล้วการทำการตลาดในยุคนี้โดยเฉพาะคนที่ทำ SME อาจไม่จำเป็นต้องพึ่ง Facebook ก็ได้ แต่จะหันมาใช้วิธี Inbound Marketing และดึงให้คนมาสนใจแบรนด์ของเรามากขึ้น โดยการทำ Inbound Marketing จะผูกกับการทำ Content เป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่หลากหลาย ... อ่านเพิ่มเติม

ควรรับมือกับการตลาด 5.0 อย่างไร

ควรรับมือกับการตลาด 5.0 อย่างไร

มีเพียงแค่การตลาด 4.0 แค่นั้นยังไม่พอ! ในส่วนของที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ Accenture สำรวจพบว่าลูกค้า 78% ยังไม่ได้รับประสบการณ์จากหลายช่องทางการตลาด ส่งผลให้เกิดการรับข่าวสารข้อมูลที่ลดน้อยลงไป ... อ่านเพิ่มเติม

Digital Personalised Marketing เทรนด์สำคัญที่นักการตลาดห้ามพลาด

Digital Personalised Marketing เทรนด์สำคัญที่นักการตลาดห้ามพลาด

เมื่อเราเข้าสู่ยุค 4.0 หลายสิ่งก็ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ เช่นเดียวกันกับการตลาดที่นักการตลาดต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ... อ่านเพิ่มเติม

ใครว่าใช้ช่องทางการตลาดเพียงทางเดียวนั้นเพียงพอ

ใครว่าใช้ช่องทางการตลาดเพียงทางเดียวนั้นเพียงพอ

ผู้ประกอบการหลายท่านได้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และได้เข้าใจว่า Facebook นั้นคือสิ่งสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ และคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ แต่แท้จริง Facebook Marketing นั้นมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย และล้วนแล้วแต่พฤติกรรมของลูกค้าเป็น ... อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ Conversion Funnel

เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ Conversion Funnel

Conversion Funnel คือ วิธีการที่ใช้แสดงภาพเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งท้ายสุด และจบลงด้วยการสร้าง Conversion ที่จะเป็นการวิเคราะห์เส้นทางการเป็นลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดไปจนท้ายสุดว่ามีอะไรบ้างกว่าที่เขาจะได้มาเป็นลูกค้าของเรา ... อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นลูกค้าของเรา

เทคนิคการเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นลูกค้าของเรา

กลยุทธ์จากนักการตลาดทั้งหลายทั้งปวงก็ได้งัดกันขึ้นมาใช้ในยุคนี้กันทั้งนั้น ใครที่ครองใจผู้บริโภคหรือโดนใจมากที่สุด ก็จะได้ครองใจและครองตลาดในส่วนนี้ไป หากเราตระหนักถึงผลอย่างแท้จริงเราจะพบว่า การแข่งขันนั้นไม่ได้แข่งกับคู่แข่งทางธุรกิจ แต่เป็นการแข่งขันกั ... อ่านเพิ่มเติม

Marketing Funnel สำคัญกับการตลาดออนไลน์อย่างไร

Marketing Funnel สำคัญกับการตลาดออนไลน์อย่างไร

การตลาดแบบเปลี่ยนสถานะของผู้บริโภค หรือที่เราเรียกว่าง่ายๆ ว่าการทำให้ผู้บริโภคทั่วไปกลายมาเป็นลูกค้าของเรา สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นส่วนช่วยให้การค้าขายสำเร็จลุล่วงด้วยการตลาดรูปแบบนี้ ... อ่านเพิ่มเติม